dd:mm:rrrr
Możliwe zaznaczenie więcej niż jednej opcji